• 14 հունիս, 2024

  Անուններ սկսվող Ա տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Արական
  4. Ա


  Արական անուններ

  Իգական անուններ

  Այլ անուններ

  Վանիկ

  Վանիկ անվան բացատրությունը   Վանիկ անունը առաջացել է հայերեն Հովհաննիկ անունից, որ էլ Հովհաննես անունի փաղաքշական ձևերից է։ Այժմ գործածական է որպես ինքնուրույն անուն։  

  Մելքոն

  Մելքոն անվան բացատրությունը   Մելքոն անունը առաջացել է եբրայերեն melek՝ արքա և or՝ լույս բառերից։ Այստեղ ձայնորդ Ր-ն փոխվել է ձայնորդ Ն-ի և դարձել Մելքոն (Մելքոր)։ Այժմ տարածված է Մելք...

  Մարո

  Մարո անվան բացատրությունը   Մարո անունը Մարիամ անվան կրճատ ձևն է, որ վերջին ժամանակներս գործածական է որպես ինքնուրույն անուն։  Տարածվել է Հովհաննես Թումանյանի համանուն պոեմի ազդ...

  Աթանաս

  Աթանաս անվան նշանակությունը   Աթանաս անունը հունարեն Athanasios, լատիներեն Athanasius, ռուսերեն Афинасий անունն է, որ նշանակում է «անմահ»։ Կազմված է  a ժխտական ածանցով և thanat...

  Ադելաիդա

  Ադելաիդա անվան բացատրությունը   Ադելաիդա անունը տարածվել է եվրոպական գրականության միջոցով։ Հայերի մեջ բավական տարածված անուն է։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: