• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Էմիլ

  Էմիլ անվան բացատրությունը   Էմիլ անունը եվրոպական անուն է, տարածվել է գրականության միջոցով, և շատ գործածական է։

  Խազալ

  Խազալ անվան բացատրությունը   Խազալ անունը առաջացել է արաբերեն gazel բառից, որ նշանակում է ջահել եղնիկ։ Այստեղ ձայնեղ բաղաձայնի խլացում է տեղի ունեցել, որ բնորոշ է մեր արևմտյան բարբա...

  Կադմոս

  Կադմոս անվան բացատրությունը   Կադմոս անունը նախահայկական է՝ ասորական ծագումով և չի ստուգաբանված։ Առաջին անգամ հիշատակում է Խորենացին։ Հայերի մեջ այս անունը գրեթե գործածական չի եղել...

  Արամայիս

  Արամայիս անվան նշանակությունը   Արամայիս անձնանունը հայ հին դիցաբանական անուններից է, Հայկ Նահապետի թոռան, Արամանյակի որդու անունն է։  Ըստ Մովսես Խորենացու՝ նա է կառուցել Արմավիր քաղաքն ի...

  Հովիկ

  Հովիկ անվան բացատրությունը   Հովիկ անունը առաջացել է հայերեն հով՝ զով բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով։ Նշանակում է մեղմ քամի, զեփյուռիկ, զովություն։ Տարածված անուն է։ Հաճախ Հովիկ են կանչ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: