• 22 հուլիս, 2024
  Մանրանկարչություն
  Խորան, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի

  Խորան, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի

  Խորան, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1318թ., Գլաձոր, Մատենադարան, ձեռ.N206 Хоран, художник Торос Таронаци 1318г., Гладзор, Матенадаран, рук. N206 Canon Table, painter Toros Taronatsi Gladzor, 1318, Matenadaran, N206 

  Մանրանկարչություն
  Խորան, նկարիչ՝ Սարգիս 1306թ.

  Խորան, նկարիչ՝ Սարգիս 1306թ.

  Խորան, նկարիչ՝ Սարգիս 1306թ., Եղեգիս, Մատենադարան, ձեռ.N10525 Хоран, художник Саргис 1306г., Елегис, Матенадаран, рук. N10525 Canon Table, painter Sargis Yeghegis, 1306, Matenadaran, N10525 «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1983 Издательство «Советакан грох»,...

  Մանրանկարչություն
  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․

  Լուսանցազարդ, նկարիչ՝ Սարգիս, 1306թ․, Եղեգիս, Մատենադարան, ձեռ․ N 10525 Маргинальное украшение, художник Саргис, 1306 г., Елегис, Матенадаран, рук. N 10525 Marginal, painter Sargis, Yeghegis, 1306, Matenadaran, N 10525

  Մանրանկարչություն
  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ.

  Ղուկաս ավետարանիչ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի 1317թ. Գլաձոր, Մատենադարան ձեռ. N353 Евангелист Лука, художник Торос Таронацы 1317г. Гладзор, Матенадаран рук. N353 Luke the Evangelist, painter Toros Taronatsi Gladzor, 1317, Matenadaran N353

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: