• 27 մայիս, 2024
   Խորան, նկարիչ՝ Ավագ

  Խորան, նկարիչ՝ Ավագ

  Խորան, նկարիչ՝ Ավագ

  1337թ․, Սուլթանիա, Մատենադարան, ձեռ․ N 212

  Хоран, жудожник Аваг

  1337г., Султания, Матенадаран, рук. N 212

  Canon Table ,painter Avag

  Sultania, 1337, Matenadaran, N 212

  Խորան, նկարիչ՝ Ավագ

  Սուրբ Գևորգ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի

  Սուրբ Գևորգ, նկարիչ՝ Թորոս Տարոնացի

  Նախորդը

  Մեկնաբանել