• 09 դեկտեմբեր, 2023

  Անունների նշանակությունները

  Այստեղ կտեսնեք արական և իգական անունների նշանակությունները, նկարագրությունները, ծագումնաբանությունը։ Անունների նկարագության ժամանակ հիմնականում օգտվել ենք Դուրգարյան Կ․Գ․-ի «Անվանագիրք» գրքից։ Ներկայացնում ենք ինչպես մեր օրերում առավել օգտագործվող, այնպես էլ մոռացված հայկական անուններ, ինչպես նաև սփյուռքահայերի մեջ տարածված անունները։ Եթե կլինեն լրացումներ Ձեր կողմից, սիրով կդիտարկենք։

  Ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք մեզ գրել marketing@webmagnet.org հասցեով կամ գրեք հետադարձ կապի միջոցով։

  Այլ անուններ

  Գրիշա

  Գրիշա անվան բացատրությունը   Գրիշա անունը առաջացել է ռուսական Григорий անվան փաղաքշական ձևից։ Մեզ մոտ տարածված է իբրև անկախ անձնանուն։ Մեծ մասամբ տարածված է Գրիշ ձևը։  

  Հայրապետ

  Հայրապետ անվան բացատրությունը   Հայրապետ անունը հայերեն հայրապետ (կաթողիկոս) բառն է, որ գործածվում է իբրև անձնանուն։ Գործածական և տարածված անուն է։ Կրճատ ձևն է Հայրո։ Ունենք Հայրապետյան...

  Երվանդ

  Երվանդ անվան բացատրությունը   Երվանդ անունը առաջացել է պահլավերեն arvand`արագ, սլացիկ և սանսկրիտ (հին հնդկերեն) arvant`քաջընթաց ձի բառերից։ Այս անունը հայերի մեջ գործածական է տակավին հեթանոսու...

  Զարիկ

  Զարիկ անվան բացատրությունը   Զարիկ անունը Զարուհի անվան փաղաքշական ձևն է, որ գործածվում է հաճախ իբրև ինքնուրույն անուն (տես Զարուհի)։

  Գուժ

  Գուժ անվան բացատրությունը   Գուժ անունը առաջացել է հայերեն գույժ բառից։ Նշանակում է վատ, անախորժ լուր, բոթ։ Նորահայտ անձնանուն է, երևում է 1930-ական թվականներից։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: