• 27 մայիս, 2024

  Անունների նշանակությունները

  Այստեղ կտեսնեք արական և իգական անունների նշանակությունները, նկարագրությունները, ծագումնաբանությունը։ Անունների նկարագության ժամանակ հիմնականում օգտվել ենք Դուրգարյան Կ․Գ․-ի «Անվանագիրք» գրքից։ Ներկայացնում ենք ինչպես մեր օրերում առավել օգտագործվող, այնպես էլ մոռացված հայկական անուններ, ինչպես նաև սփյուռքահայերի մեջ տարածված անունները։ Եթե կլինեն լրացումներ Ձեր կողմից, սիրով կդիտարկենք։

  Ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք մեզ գրել marketing@webmagnet.org հասցեով կամ գրեք հետադարձ կապի միջոցով։

  Այլ անուններ

  Վահե, Վահէ

  Վահե, Վահէ անվան բացատրությունը   Վահե կամ Վահէ անունը առաջացել է հին պարսկերեն Vahya, զենդերեն vahyah բառերից։ Նշանակում է «լավագույն», «վեհ»։ Սակայն իբրև ա...

  Պերճ

  Պերճ անվան բացատրությունը   Պերճ անունը առաջացել է հայերեն պերճ բառից։ Նշանակում է «փառավոր», «վայելչագեղ»։ Հիշատակված է շատ հին ժամանակներից։ Այժմ էլ տարածված ա...

  Ալիսա

  Ալիսա անվան բացատրությունը   Ալիսա անունը ֆրանսերեն Alisa անունն է, որ տարածված է նաև մեզ մոտ: Եկել է ռուսերեն Алиса անունից: Գործածական է նաև Ալիս ձևով: Փաղաքշականն ձևն է Ալլա:

  Ամիրխան

  Ամիրխան անվան բացատրությունը   Ամիրխան անունը առաջացել է արաբերեն amir «իշխան», «Հրամայող» և պարս. Xhan  բառերից: Հայերն այս անունը գործածել են միջին դարերից...

  Վահանդուխտ

  Վահանդուխտ անվան բացատրությունը   Վահանդուխտ անունը առաջացել է հայերեն Վահան անունից և պարսկերեն dukht՝ դուստր բառից՝ Վահանի դուստր նշանակությամբ։ Անցյալում տարածված անուն էր։ Այժմ քիչ է...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: