• 17 հուլիս, 2024

  Անունների նշանակությունները

  Այստեղ կտեսնեք արական և իգական անունների նշանակությունները, նկարագրությունները, ծագումնաբանությունը։ Անունների նկարագության ժամանակ հիմնականում օգտվել ենք Դուրգարյան Կ․Գ․-ի «Անվանագիրք» գրքից։ Ներկայացնում ենք ինչպես մեր օրերում առավել օգտագործվող, այնպես էլ մոռացված հայկական անուններ, ինչպես նաև սփյուռքահայերի մեջ տարածված անունները։ Եթե կլինեն լրացումներ Ձեր կողմից, սիրով կդիտարկենք։

  Ցանկացած հարցերի դեպքում կարող եք մեզ գրել marketing@webmagnet.org հասցեով կամ գրեք հետադարձ կապի միջոցով։

  Այլ անուններ

  Սմբատ

  Սմբատ անվան բացատրությունը   Սմբատ անունը առաջացել է Մ. Խորենացու վկայությամբ եբրայերեն Շմբատ անունից։ Թեև այս անունը Աստվածաշնչում չկա, սակայն հրեաների մոտ եղել է։ Նրանց...

  Առաքել 

  Առաքել անվան բացատրությունը   Առաքել անունը առաջացել է գրաբար առաքեալ բառից է (եա > ե հնչյունափոխությամբ)։ Նշանակում է «ուղարկված»,«պատգամավոր», «դես...

  Ծերուն

  Ծերուն անվան բացատրությունը   Ծերուն անունը առաջացել է հայերեն ծերունի բառից՝ երկարակյաց իմաստով։ Այժմ էլ գործածական է որպես անձնանուն։ Ունենք Ծերունյան ազգանունը։

  Արծրունի

  Արծրունի անվան նշանակությունը   Արծրունի անունը հայ տոհմանուններից է, որ իբրև անուն սկսել են գործածել անցյալ դարի 90-ական թվականներին։ Տարածված է նաև Արծրուն ձևով։

  Ռոլանդ

  Ռոլանդ անվան բացատրությունը   Ռոլանդ անունը առաջացել է ֆրանսիական ժողովրդական էպոսի «Ռոլանդի երգը» հերոսի անունից՝ VIII դար, 778թ.։ Հայերի մեջ տարածվել է վերջին ժամանակն...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: