• 17 հուլիս, 2024

  էլեն անվան բացատրությունը

   

  Էլեն անունը ռուսերեն Елена անվան փաղաքշական ձևերից է, օգտագործվում է որպես ինքնուրույն անուն։

  Այս ձևը առավել տարածված է Ֆրանսիայում։ 

  17219

  Այլ անուններ 1

  Զարմիկ

  Զարմիկ անվան բացատրությունը   Զարմիկ անունը հայերենում նշանակում է քրոջ, եղբոր, հորաքրոջ, հորեղբոր, քեռու, մորաքրոջ որդի կամ թոռ։ Զարմիկ բառը նշանակում է նաև տոհմիկ, ազգական, ազնվազարմ։...

  Արփի

  Արփի անվան բացատրությունը   Արփի անունը առաջացել է հայերեն արփի՝ արև բառից:  Արփի անունը նորաստեղծ հնչեղ անուն է, Արփինե անվան փաղաքշական ձևերից է, որը...

  Լուկաշ

  Լուկաշ անվան բացատրությունը   Լուկաշ անունը Հայաստանի պետական ականավոր գործիչ, ՀՍՍՀ ժողկոմխորհի նախագահ Սարգիս Լուկաշինի (Սրապիոնյան) հեղափոխական մականունից ստեղծվել է Լուկաշ անունը։...

  Վիրապ

  Վիրապ անվան բացատրությունը   Վիրապ անունը առաջացել է հայոց Խոր Վիրապի վանքի անունից։ Գալիս է XV դարից։ Այժմ գրեթե մոռացվում է։ Սակայն սրանից ունենք Վիրապյան ազգանունը։

  Զարինե

  Զարինե անվան բացատրությունը   Զարինե անունը ստեղծվել է վերջերս ինե իգական ածանցով պարսկերեն zar բառից, որ «ոսկի» է նշանակում։ Համապատասխանում է մեր Զարուհի, Զարիկ, Ոսկի անուններին...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: