• 17 հուլիս, 2024

  Մարի անվան բացատրությունը

   

  Մարի անունը Մարիամ անվան փաղաքշական, կրճատ ձևն է, որը մեր օրերում բավական տարածված է։  

  Ինչպես և Մարիամ անունը, Մարին նույնպես ունի իրար հակասող նշանակություններ՝ «դառնության ծով» կամ «սիրելի», «ցանկալի»։ 

   

   

  10911

  Այլ անուններ 1

  Եղիազար

  Եղիազար անվան նշանակությունը   Եղիազար անունը ունի եբրայական ծագում։  Հայերի մեջ տարածվել է հունարենից՝ Heleazar:  Ունենք նաև Եղիազարյան ազգանունը։  Կրճատ ձևերն են Ե...

  Իրինա

  Իրինա անվան բացատրությունը   Իրինա անունը ռուսական Ирина անունն է։ Եկել է XX դարից և այժմ էլ գործածական է մեզանում։ Ծագել է հունարեն eirene բառից, նշանակում է խաղաղարար, խաղաղակյաց։ Հ...

  Ալթուն

  Ալթուն անվան նշանակությունը   Ալթուն  անունը առաջացել է թուրքերեն altun «ոսկի» բառից. համապատասխանում է հայերեն Ոսկի անձնանվանը (իգական): Սրանից մնացել է Ալթունյան ազգանո...

  Թագվոր

  Թագվոր անվան բացատրությունը   Թագվոր անունը առաջացել է հայերեն թագավոր բառի հնչյունափոխված ձևից։ Այն իբրև անձնանուն գործածական է ժողովրդի մեջ։։ Տարածված է նաև Թագվորյան ազգանունը։

  Մարգարիտ

  Մարգարիտ անվան բացատրությունը   Մարգարիտ անունը առաջացել է հայերեն մարգարիտ բառից, որ իբրև իգական անուն գործածական է նաև ուրիշ շատ ժողովուրդների մոտ (ֆիանցերեն Margerit, ռուսերեն Марг...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: