• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Ժոզեֆինա

  Ժոզեֆինա անվան բացատրությունը   Ժոզեֆինա անունը ֆրանսերեն Ժեզեֆ (Հովսեփ) անվան իգականն է, որը վերջերս տարածվել է նաև մեզ մոտ։  Եկել է հիմնականում գեղարվեստական գրականությունից։  

  Հայկարամ

  Հայկարամ անվան բացատրությունը   Հայկարամ անունը առաջացել է հայկական Հայկ և Արամ անունների զուգակցումից։ Իբրև ինքնուրույն անձնանուն գործածական է նաև այսօր։ Կա նույնիսկ Հայկարամյան անզգաո...

  Մագդաղինե

  Մագդաղինե անվան բացատրությունը   Մագդաղինե անունը առաջացել է երբրայերեն magdale բառից, որ ստուգաբանվում է որպես «մեծություն» կամ «աշտարակ», նաև «բարձրություն&...

  Խիկար

  Խիկար անվան բացատրությունը   Խիկար անունը գալիս է իմաստուն Խիկարի անունից։ Մեզ մոտ երևում է հաճախ նաև որպես հասարակ անուն՝ իմաստուն նշանակությամբ։ Միջին դարերում տարածվել է նաև որպ...

  Աղգյուլ

  Աղգյուլ անվան բացատրությունը   Աղգյուլ անունը առաջացել է թուրքերեն aq «սպիտակ» և պարսկերեն gul «վարդ» բառերից, նշանկում է «սպիտակ վարդ»: Սակա...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: