• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Զավեն, Զաւէն

  Զավեն, Զաւէն անվան բացատրությունը   Զավեն, Զաւէն անունը ծագել է պարսկական Zaw անունից և en փաղաքշական ածանցից՝ ինչպես Գուրգեն։ Նշանակում է աջակցող, օգնող։ Սրա փաղաքշականն է Զավիկ։...

  Մելսիդա

  Մելսիդա անվան բացատրությունը   Մելսիդա անունը Մելս անվան իգական ձևն է։ Այն տարածվել է մեր մեջ 1930-ական թվականներից: Նշանակությունը տե՛ս Մելս անվան տակ:

  Սամսոն,Սամփսոն

  Սամսոն,Սամփսոն անվան բացատրությունը   Սամսոն,Սամփսոն անունը առաջացել է եբրայերեն Simson անունից։ Այն նշանակում է Արեգակն նորա, եբրայերեն semes՝ արեգակ,արաբերեն sams բառից։ Եկել է Հի...

  Արևհատ

  Արևհատ անվան բացատրությունը   Արևհատ անունը առաջացել է հայերեն արև և հատ (հատիկ) բառերից:  Նշանակում է «արևի հատիկ», «արևի հատ» կամ «արևի նման...

  Բախչագյուլ

  Բախչագյուլ անվան բացատրությունը   Բախչագյուլ անունը առաջացել է պարսկերեն bakcha՝ «պարտեզ», և gul՝ «վարդ» բառերից։ Նշանակում է «պարտեզի վարդ»։ ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: