• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Յուղաբ

  Յուղաբ անվան բացատրությունը   Յուղաբ անունը հայերեն Յուղաբեր անվան կրճատ ձևն է։ Տարածված է իբրև ինքնուրույն անուն։ Սրա փաղաքշական ձևերն են՝ Յուղիկ, Յուղո։

  Սերգեյ

  Սերգեյ անվան բացատրությունը   Սերգեյ անունը առաջացել է ռուսերեն Сергей անունից։ Այն ծագում է լատիներեն Sergius անունից՝ բարձր, արժանավոր, հարգելի իմաստով։ Վերջին ծամանակներս բավականին տա...

  Լալաբեգ, Լալաբեկ

  Լալաբեգ, Լալաբեկ անվան բացատրությունը   Լալաբեգ, Լալաբեկ անունը առաջացել է պարսկերեն lala բառից։ Նշանակում է իշխանազունների վերակացու, դաստիարակ՝ բարձր պաշտոն արքայական պալատում և beg՝ իշ...

  Հարություն

  Հարություն անվան բացատրությունը   Հարություն անունը առաջացել է հարություն՝ յարութիւն բառից։ Այն նշանակում է վերածնունդ։ Այս անվան տարաձևություններն են՝ Հարութ (Արութ), Արութին, Հարդեն,...

  Արարատ

  Արարատ անվան բացատրությունը   Արարատ անունը հայոց մեծ լեռան անունն է, որ դարձել է նաև անձնանուն։ Բիբլիական այս լեռան անունը ըստ էության չի ստուգաբանված։ Գ. Ղափանցյանը հնարավոր է համարում Urar...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: