• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Աննման

  Աննման անվան նշանակությունը   Աննման անունը առաջացել է հայերեն աննման ածանցից, նշանակում է «նմանը չունեցող»։  Առաջացել է վերջին հազարամյակում և տարածված է ժողովրդի մեջ։ Վերջե...

  Խազալ

  Խազալ անվան բացատրությունը   Խազալ անունը առաջացել է արաբերեն gazel բառից, որ նշանակում է ջահել եղնիկ։ Այստեղ ձայնեղ բաղաձայնի խլացում է տեղի ունեցել, որ բնորոշ է մեր արևմտյան բարբա...

  Վասկանուշ

  Վասկանուշ  անվան բացատրությունը   Վասկանուշ անունը առաջացել է Վասակ անունից՝ անուշ իգական վերջածանցով՝ իբրև Վասակի դուստր, Վասակդուխտ։  Չպետք է շփոթել Վազգանուշ անվան հետ, քանզի...

  Զոհալ

  Զոհալ անվան բացատրությունը   Զոհալ անունը առաջացել է արաբերեն zohal բառից, որ Երևակ, Saturn մոլորակն է: Մեզ մոտ իբրև անձնանուն տարածված է եղել արաբական տիրապետության տարիներին և...

  Պայծառ

  Պայծառ անվան բացատրությունը   Պայծառ անունը առաջացել է հայերեն պայծառ ածականից, որ նշանակում է «ճաճանչափայլ», «լուսավոր»։ Համապատասխանում է ռուսերեն Светлана, լատի...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: