• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Արաքսի, Արաքսյա

  Արաքսի, Արաքսյա անվան բացատրությունը   Արաքսի անունը առաջացել է Հայաստանում մայր գետի՝ Երասխի եվրոպական Arax ձևից, որ փաստորեն սեռական հոլովն է։ Նշանակում է «Արաքսի դուստր...

  Խաչիկ

  Խաչիկ անվան բացատրությունը   Խաչիկ անունը հայերեն խաչ բառի փաղաքշական ձևն է՝ իկ ածանցով։  Գործածական է իբրև անձնանուն։ Նշանակում է «պոքրիկ խաչ»։ Հաճախ Խաչիկ են կոչում ն...

  Հուրի

  Հուրի անվան բացատրությունը   Հուրի անունը առաջացել է թուրքերեն huri բառից։ Նշանակում է հավերժահարս կամ դրախտի (ջեննաթի) կույս։ Բառբառներում համազոր է գեղեցկուհի բառին, ուստի աղջիկներին...

  Սմբուլ

  Սմբուլ անվան բացատրությունը   Սմբուլ անունը առաջացել է պարսկերեն sunbul ծաղկի անունից։ Հայերի մեջ ևս կա սմբուլ ձևով։ Իբրև իգական անձնանուն անցյալում չի հիշատակվում։

  Փարսադան

  Փարսադան անվան բացատրությունը   Փարսադան անունը կազմված է պարսկերենի ձևով՝ farsi ֆարսերեն և dan բառերից։ Նշանակում է ֆարսերեն իմացող, ֆարսերեն խոսող, ֆարսագետ։ Սա եղել է հասարակ ան...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: