• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Այվազ

  Այվազ անվան բացատրությունը   Այվազ անունը առաջացել արաբերեն avaz «փոխանորդ», «փոխարինող» բառից: Անցյալ դարում տարածված անուն էր: Այստեղից Այվազյան ազգանունը:...

  Նեկտար

  Նեկտար անվան բացատրությունը   Նեկտար անունը առաջացել է հունարեն nektar բառից, որ նշանակում է «հյութ»։ Իբրև անձնանուն հայերի մեջ տարածված է անցյալ դարից և այժմ էլ օգտագործ...

  Մանիշակ

  Մանիշակ անվան բացատրությունը   Մանիշակ անունը հայերեն մանուշակ ծաղկի անունն է, որ փոխառություն է պարսկերենից: Իբրև անձնանուն գործածական է վաղուց: Սրա փաղաքշականն է Մանուշ, որը նաև ինքնուրույն...

  Վելիխան

  Վելիխան անվան բացատրությունը   Վելիխան անունը կազմված է արաբերեն veli՝ տեր, պաշտպան և պարսկերեն xan՝ իշխան բառերից։ Եկել է թուրքերենի միջոցով XVII-XVIII դարերից։ Մինչև օրս էլ գործածակա...

  Շամիկ

  Շամիկ  անվան բացատրությունը   Շամիկ անունը միանգամայն ինքնուրույն անուն է։ Առաջացել է Շամիրամ, նաև Շամամ անուններից։ Շամիկ են կոչում նաև Շամունե անունը կրողներին։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: