• 14 հունիս, 2024

  Անուններ սկսվող Յ տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Արական
  4. Յ

  Այլ անուններ

  Գուլո

  Գուլո անվան բացատրությունը   Գուլո անունը Գյուլիզար անվան կրճատ ձևերից մեկն է (տես Գյուլիզար)։ Ունենք Գուլոյան ազգանունը։

  Ռշտունի

  Ռշտունի անվան բացատրությունը   Ռշտունի անունը հայ նախարարական տոհմանուն է։ Այն գործածվում է նաև որպես անձնանուն։ Բայց ավելի շատ տարածված է իբրև ազգանուն։

  Շահան

  Շահան անվան բացատրությունը   Շահան անունը առաջացել է պարսկերեն Sahansah անվան կրճատ ձևից։ Այն իբրև անկախ անուն գործածական է նաև այլ ժողովուրդների մեջ։ Շահնշահ նշանակում է արքայի արքա։...

  Հայկ

  Հայկ անվան բացատրությունը   Հայկ անունը հնագույն դիցաբանական անուն է, որ բացատրվում է իբրև հսկա։ Հայկ է կոչվում նաև Orion համաստեղությունը։ Այժմ էլ շատ տարածված անուններից է։ Ունենք Հայկունի...

  Թինաթին

  Թինաթին անվան բացատրությունը   Թինաթին անունը վրացական անուն է, նշանակում է լուսաշող։ Հայերի մեջ տարածված է XIX դարից։ Տարածված է հատկապես թիֆլիսահայերի մեջ։ Այժմ  էլ կենդանի...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: