• 17 հուլիս, 2024

  Արամ անվան բացատրությունը

   

  Արամ անունը ըստ Մ․Խորենացու Արա Գեղեցիկի հոր անունն է։ ՀԲ մեկնում է իբրև «վսեմություն» կամ «բարձրություն»։ 

  Մատենադարանի N ձեռագրում (ԺԳ դար) Արամ անունը դրված է «Բառք եբրայացոցի» շարքում և բացատրվում է որպես «անեծք», սակայն հրեաների մոտ այս անունը գործածական չէ, թեև ծագումով սեմական է։

  Այժմ շատ տարածված անուն է։

  Ունենք Արամյան, Արամունի ազգանունները։

  Արամ անվան բացատրությունը

  14808

  Այլ անուններ 1

  Սեդա

  Սեդա անվան բացատրությունը   Սեդա անունը առաջացել է արաբերեն seyda բառից։ Նշանակում է տիրուհի։ Այս անունը հայերի մեջ մուտք է գործել IX դարից։ Այն հետզհետե մոռացվել է, ինչպես արաբական շատ...

  Բուդաղ

  Բուդաղ անվան բացատրությունը   Բուդաղ անունը առաջացել է թուրքերեն budaq բառից։ Ստուգաբանվում է իբրև դալար ճյուղ։ Իբրև անձնանուն հայերի մեջ տարածված է եղել վերջին դարերում։ Այժմ հազվադեպ...

  Օֆելյա, Օֆելիա

  Օֆելյա անվան նշանակությունը    Օֆելյա անձնանունը եվրոպական անուն է, որ եկել է գեղարվեստական գրականության միջոցով՝ անցյալ դարի վերջերին։  Նշանակում է «օգնական», &laqu...

  Արտաշես

  Արտաշես անվան բացատրությունը   Արտաշես անունը առաջացել է պահլավերեն Artasas անունից։ ՀԲ ստուգաբանում է իբրև լույս, եռանդ ուրախության կամ անեծք։ Այս անունը կրել են պարսիկ և հայ թագավորներ...

  Լուսին

  Լուսին անվան բացատրությունը   Լուսին անունը առաջացել է հայերեն լուսին բառից։ Գործածվում է գեղեցկադեմ, պայծառերես իմաստով XV-XVIII դարերում։ Հետագայում գրեթե մոռացվեց, սակայն վերջերս այս...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: