• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Պատրիկ

  Պատրիկ անվան բացատրությունը   Պատրիկ անունը առաջացել է հունական Patrikos անունից։ Առաջին անգամ հիշատակված է Հայսմավուրքի մեջ։ Այնուհետև հանդիպում ենք միջնադարյան Հայաստանում։ Պատ...

  Էլլադա

  Էլլադա անվան բացատրությունը   Էլլադա անունը առաջացել է հուներեն hellas բառի սեռական՝ helladas հոլովաձևից, որոց նաև այժմ կոչվում է Հունաստանը (1833 թվականից Հունաստանի պետության պաշտոն...

  Փարիշան, Փերուշան

  Փարիշան, Փերուշան անվան բացատրությունը   Փարիշան, Փերուշան անունը նշանակում է կանացի գլխի զարդարանք՝ մեջընդմեջ շարված ոսկու և մարգարիտի ուլունքներով։ Մինչև մեր դարի կեսերը կրում...

  Եղիշե

  Եղիշե անվան նշանակությունը   Եղիշե անունը հնագույն փոխառություն է․ եկել է երկու ճանապարհով՝ ասորերենից՝ Եղիշէ, և հունարենից՝ Եղիսէ։  Ժողովրդի մեջ եղել է նաև Ելիշէ հնագույն ձևը,...

  Թելլի

  Թելլի անվան բացատրությունը   Թելլի անունը առաջացել է թուրքական tellu կամ telli բառից, որ նշանակում է ոսկեհյուս՝ փարթամ մազեր ունեցող։ Գործածական է XVII դարից։ Մնացել է հայ ժող...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: