• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Դստրիկ

  Դստրիկ անվան բացատրությունը   Դստրիկ անունը առաջացել է հայ դուստր բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով։ Այժմ հազվագյուտ անուն է։

  Նազենիկ

  Նազենիկ անվան բացատրությունը   Նազենիկ անունը առաջացել է պարսկերեն naz բառից, որ մեզ մոտ ևս գործածական է։ Առաջին անգամ հանդիպում ենք Մովսես Խորենացու մոտ՝ Նազինիկ ձևով։ Այժմ գործածական...

  Վասակ

  Վասակ անվան բացատրությունը   Վասակ անունը առաջացել է պարսկերեն Vasak անունից։ Նշանակում է ազատ, ինքնիշխան։ Հնագույն անուններից է և հայերի մեջ պահպանվում է մինչև այսօր։ Սրանից ունենք Վ...

  Վարուժան

  Վարուժան անվան բացատրությունը   Վարուժան անունը առաջացել է հայերեն վարուժան կամ վարուժանակ բառից։ Այն նշանակում է արու թռչուն։ Այժմ էլ տարածված անուն է։

  Արշականուշ

  Արշականուշ անվան բացատրությունը   Արշականուշ անունը առաջացել է Արշակ անունից և անուշ բառից, որ այսպիսի կապակցություններում «դուստր» իմաստն ունի:

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: