• 17 հուլիս, 2024

  Անուններ սկսվող Ձ տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Արական
  4. Ձ


  Արական անուններ

  Իգական անուններ

  Այլ անուններ

  Ցոլինե

  Ցոլինե անվան բացատրությունը   Ցոլինե անունը առաջացել է հայերեն ցոլ (ք) բառից՝ ինե վերջածանցով (Լուսինե, Մարինե անունները)։ Նորահնար անձնանուն է, բայց բավականին տարածված է սփյուռքահայ...

  Էլլադա

  Էլլադա անվան բացատրությունը   Էլլադա անունը առաջացել է հուներեն hellas բառի սեռական՝ helladas հոլովաձևից, որոց նաև այժմ կոչվում է Հունաստանը (1833 թվականից Հունաստանի պետության պաշտոն...

  Լաչին

  Լաչին անվան բացատրությունը   Լաչին անունը առաջացել է ադրբեջաներեն Ircin բառից։ Այն նշանակում է բազե։ Անցյալում շատ տարածված անուն էր։ Այժմ սակավ է գործածվում։ Մնացել է Լաչինյան ազգան...

  Հայկուհի

  Հայկուհի անվան նշանակությունը   Հայկուհի անունը առաջացել է հայկական Հայկ անունից՝ ուհի իգական վերջածանցով։  Հայկուհի անունը ստեղծվել է վերջին դարում և այժմ բավականին տարածված է։  

  Վարդանուշ

  Վարդանուշ անվան բացատրությունը   Վարդանուշ անունը առաջացել է Վարդան անունից և անուշ վերջածանցից։ Սկզբում եղել է Վարդանանուշ ապա ան մասնիկներից մեկն դուրս է ընկել (ինչպես սպանանել>սպանել)։...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: