• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Ռոբերտ

  Ռոբերտ անվան բացատրությունը   Ռոբերտ անունը ֆրանսերեն Robert անունն է։ Այն բավական տարածված է հայերի մեջ։  Հիշատակվում է տակավին XII դարից։

  Վահան

  Վահան անվան բացատրությունը   Վահան անունը Մարկվարտը համարել է Վահագն անվան կրճատված ձևը՝ գ բաղաձայնի կորուստով։ Իսկ Հյուբշմանն առանձնացրել է Վահան անունը vah՝ արև, հուր նշանակող...

  Դաստագյուլ

  Դաստագյուլ անվան բացատրությունը   Դաստագյուլ անունը առաջացել է պարսկերեն dasta «փունջ» և gul «ծաղիկ», «վարդ» բառերից։ Նշանակում է «ծաղկեփուն...

  Նազուկ, Նազուք

  Նազուկ, Նազուք անվան բացատրությունը   Նազուկ կամ Նազուք անունը առաջացել է ժողովրդական նազուկ բառից։ Նշանակում է «քնքուշ», «նուրբ», «բարակ»։ Իբրև...

  Մաքո

  Մաքո  անվան բացատրությունը   Մաքո անունը  հայերեն Մաքրուհի անվան կրճատ ձևն է։ Ժողովրդի մեջ տարածված է իբրև ինքնուրույն անձնանուն՝ անցյալ դարի վերջերից:  

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: