• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Նոյեմզար

  Նոյեմզար անվան բացատրությունը   Նոյեմզար անունը առասպելական Նոյի կնոջ անունն է։ Հայերի մեջ այս անունը գործածական է XVII դարից միայն։

  Կամսար

  Կամսար անվան բացատրությունը   Կամսար անունը ըստ Մովսես Խորենացու առաջացել է պարսկերեն kam՝ պակասավոր և sar՝ գագաթ բառերից։ Նշանակում է խոռ գագաթ։ Աճառյանը բացատրում է իրանական kama...

  Արշավիր

  Արշավիր անվան բացատրությունը   Արշավիր անունը հայկական հնագույն անուններից է։ Ըստ հյուբշմանի նշանակում է տղամարդ, իսկ զենդերեն՝ arsan և vira բառերից։։ Պատահական նմանություն ունի հայ...

  Հրանտ

  Հրանտ անվան բացատրությունը   Հրանտ անունը ՀԲ նույնացնում է Հրատ կամ Հրանտ մոլորակի անվան հետ։ Արևմտահայերի մեջ հանդիպում ենք Հրանդ ձևով։ Այն խուլ բաղաձայնի ձայնեղացման արդյունք է (Տ>...

  Լոռիս, Լորիս

  Լոռիս, Լորիս անվան բացատրությունը   Լոռիս, Լորիս անունը առաջացել է հայոց Լոռի գավառի անունից։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: