• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Ազատ

  Ազատ անունի նշանակությունը   Ազատ անունը առաջացել է հայերեն ազատ բառից, որը իրանական ծագում ունի (զենդերեն azata)։ Շատ տարածված անուն է։ Տարածված է նաև Ազատյան ազգանունը։

  Փերոնիկ

  Փերոնիկ անվան բացատրությունը   Փերոնիկ անունը առաջացել է հունարեն fero՝ բերել, բերող և nike՝ հաղթություն, հաղթանակ բառերից։ Նշանակում է հաղթություն բերող, հաղթանակաբեր։ Անցյալ դարում տար...

  Արամայիս

  Արամայիս անվան նշանակությունը   Արամայիս անձնանունը հայ հին դիցաբանական անուններից է, Հայկ Նահապետի թոռան, Արամանյակի որդու անունն է։  Ըստ Մովսես Խորենացու՝ նա է կառուցել Արմավիր քաղաքն ի...

  Նինել

  Նինել անվան բացատրությունը   Նինել անունը նորաստեղծ իգական անուն է, որը երևան եկավ մեր դարի քսանական թվականներին Ռուսաստանում և տարածվեց ՍՍՀՄ շատ ժողովուրդների մեջ։ Սա ստեղծվել է Լեն...

  Ղազարոս

  Ղազարոս անվան բացատրությունը   Ղազարոս անունը առաջացել է հուներեն Lazaros անունից։ ՀԲ ստուգաբանում է իբրև օգնականություն Աստծո (ՀԲ-132)։ Տարածվել է Նոր կտակարանի միջոցով։ Շատ գործածակա...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: