• 14 հունիս, 2024

  Եվա անունի բացատրությունը

   

  Եվա անունը առաջացել է եբրայերեն khava՝ կյանք բառից։ 

  Ըստ Աստվածաշնչի, նախամոր անունն է, որ տարածված է աշխարհի բազմաթիվ ազգերի մեջ․ լատիներեն Eva, ֆրանսերեն Eve, ռուսերեն Ева և այլն։

  Հայերի մեջ գործածական է հնուց։ 

  13669

  Այլ անուններ 1

  Մեսրոպ

  Մեսրոպ անվան բացատրությունը   Մեսրոպ անունը կապված է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հետ։ Հանդիպում ենք Մեսրոբ, Մեսրովբ, Մեսրովպ, Մերսոփ և այլ ձևերով։ Տարածված է Մեսրոպյան ազգանունը։

  Եթար

  Եթար անվան բացատրությունը   Եթար անունը առաջացել է թուրքերեն yetar բառից, որը նշանակում է «բավական է»։  Հայերի մեջ այս անունը գործածական է տակավին XIV դարից։ ...

  Վախթանգ

  Վախթանգ անվան բացատրությունը   Վախթանգ անունը պարսկական անուն է։ Հայերի մեջ երևում է VIII դարից մինչև օրս։ Շատ տարածված է նաև Վրաստանում,։ Սակայն պարսիկներն այլևս չեն գործածում, ուստի...

  Փիրում

  Փիրում անվան բացատրությունը   Փիրում անունը առաջացել է պարսկերեն pir «սուրբ» բառից՝ թուրքերեն um ստացական հոդով։ Նշանակում է «սուրբս», «իմ սուրբը»։ Այ...

  Հաբեթ (Յաբեթ)

  Հաբեթ անվան բացատրությունը   Հաբեթ եբրաերեն Iafet անունից, նշանակում է գեղեցիկ կամ համոզող։  Գալիս է Աստվածաշնչից, Նոյի երեք որդիներից մեկի անունն է։ Կա նաև Աբեթ ձևը, որը հանդես է գ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: