• 17 հուլիս, 2024

  Անուններ սկսվող Է տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Արական
  4. Է

  Այլ անուններ

  Տիգրանուհի

  Տիգրանուհի անվան բացատրությունը   Տիգրանուհի անունը առաջացել է Տիգրան անձնանունից՝ ուհի ածանցով։ Հայոց հնագույն անուններից է, որ մինչև այսօր էլ գործածական է։ Սրա փաղաքշականն է Տիգուշ։

  Յասաբեկ

  Յասաբեկ անվան նշանակությունը   Յասաբեկ անունը առաջացել է թուրքերեն Isabek անվան հնչյունափոխված ձևից։ Մեզ մոտ այսօր էլ կենդանի անուն է, մանավանդ՝ գյուղական վայրերում։ Կրճատ կոչում են Յասո...

  Հոռոմսիմե

  Հոռոմսիմե անվան բացատրությունը   Հոռոմսիմե անունը ոմանք կապում են Հռոմ քաղաքի անվան հետ, և ստուգաբանում են որպես «Հռոմուհի», «Հռոմի դուստր», ինչպես&n...

  Քաղցրիկ

  Քաղցրիկ անվան բացատրությունը   Քաղցրիկ անունը առաջացել է հայերեն քաղցր բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով, «քաղցր», «հաճելի» իմաստով։ Համապատասխանում է պարսկերեն Շի...

  Տաթևիկ

  Տաթևիկ անվան բացատրությունը   Տաթևիկ անունը ստեղծվել է Տաթև վանքի անունից։ Հնում գործածական չի եղել որպես անձնանուն, այժմ շատ տարածված է։ 

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: