• 14 հունիս, 2024

  Այլ անուններ

  Ոսկեհատ

  Ոսկեհատ անվան բացատրությունը   Ոսկեհատ անունը առաջացել է ոսկի և հատ բառերից։ Շատ գործածական անուն էր անցյալ դարում։ Հանդիպում ենք բարբառային Օսկեհատ ձևով։

  Համասփյուռ

  Համասփյուռ անվան բացատրությունը   Համասփյուռ անունը առաջացել է հայերեն համասփյուռ բառից։ Նշանակում է ամենուրեք սփռված, ամեն կողմ տարածված։ Իբրև իգական անուն  գործածական է XV դարից։...

  Զարիկ

  Զարիկ անվան բացատրությունը   Զարիկ անունը Զարուհի անվան փաղաքշական ձևն է, որ գործածվում է հաճախ իբրև ինքնուրույն անուն (տես Զարուհի)։

  Խոսրովադուխտ, Խոսրովիդուխտ

  Խոսրովադուխտ, Խոսրովիդուխտ անվան բացատրությունը   Խոսրովադուխտ, Խոսրովիդուխտ անունը առաջացել է պարսկերեն Խոսրով անունից։ Ծագել է պահլավերեն khusrav բառից և նշանակում է բարեհամբավ և դ...

  Շաքե

  Շաքե անվան բացատրությունը   Շաքե անունը առաջացել է թուրքերեն saki բառից, որ նշանակում է «տարաբախտ», «անբախտ»,«ապերջանիկ»։ Հնում այս անունը չի եղել հայե...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: