• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Վասակ

  Վասակ անվան բացատրությունը   Վասակ անունը առաջացել է պարսկերեն Vasak անունից։ Նշանակում է ազատ, ինքնիշխան։ Հնագույն անուններից է և հայերի մեջ պահպանվում է մինչև այսօր։ Սրանից ունենք Վ...

  Պարգև

  Պարգև անվան բացատրությունը   Պարգև անունը առաջացել է հայերեն պարգև բառից։ Նշանակում է նվեր, ընծա։ Վերջիններս նույնպես գործածական են իբրև անձնանուններ։ Գալիս է IV դարից։ Մինչև այսօր կ...

  Զինաիդա

  Զինաիդա անվան բացատրությունը   Զինաիդա անունը առաջացել է ռուսերեն Зинаида անունից, որ հունական փոխառություն է, Zenos + idos բառացի թարգմանվում է «Զևս աստծու դուստրը»։ Նշա...

  Սուրեն

  Սուրեն անվան բացատրությունը   Սուրեն անունը առաջացել է պահլավերեն Suren անունից։ Ծագել է զենդերեն sura՝ ուժեղ բառից և en ածանցից։ Հնագույն անուններից է, որ պահպանվել է մինչև այսօր։ Սր...

  Հայկարամ

  Հայկարամ անվան բացատրությունը   Հայկարամ անունը առաջացել է հայկական Հայկ և Արամ անունների զուգակցումից։ Իբրև ինքնուրույն անձնանուն գործածական է նաև այսօր։ Կա նույնիսկ Հայկարամյան անզգաո...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: