• 17 հուլիս, 2024

  Անուններ սկսվող Յ տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Իգական
  4. Յ

  Այլ անուններ

  Իզոդորա

  Իզոդորա անվան բացատրությունը   Իզոդորա անունը առաջացել է հունարեն isis և doron բառերից։ Նշանակում է գեղջկուհի՝ բառացի «պարգև Իզիսի»՝ երկրագործության և պտղաբերության աստվածուհ...

  Միհրան

  Միհրան անունի բացատրությունը   Միհրան անունը ծագում է պարսկերեն Mihran անունից, նշանակում է արևային, արևի պարգև, արևափայլ։ Բավական տարածված անուն է։  Որպես փաղաքշական տարբերակ կիրառվում...

  Շահան

  Շահան անվան բացատրությունը   Շահան անունը առաջացել է պարսկերեն Sahansah անվան կրճատ ձևից։ Այն իբրև անկախ անուն գործածական է նաև այլ ժողովուրդների մեջ։ Շահնշահ նշանակում է արքայի արքա։...

  Լոռիս, Լորիս

  Լոռիս, Լորիս անվան բացատրությունը   Լոռիս, Լորիս անունը առաջացել է հայոց Լոռի գավառի անունից։

  Աղավնի, Աղաւնի

  Աղավնի, Աղաւնի անվան բացատրությունը   Աղավնի, Աղաւնի անունը առաջացել է աղավնի թռչունի անունից, որ անմեղության և համեստության խորհրդանիշ է: Իբրև անձնանուն գործածական է անցյալ դարից: Համապատասխ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: