• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Վարդազար

  Վարդազար անվան բացատրությունը   Վարդազար անունը առաջացել է հայերեն վարդ և պարսկերեն zar՝ ոսկի բառերից։ Այն նշանակում է ոսկեվարդ։ Գործածական է հայերի մեջ XVIII դարից։ Սրանք ունեն Վարդա...

  Միրզա

  Միրզա անվան բացատրությունը   Միրզա անունը առաջացել է պարսկերեն miraz բառից։ Այն նշանակում է իշխանազն։ Հայերի մեջ այս անունը գործածական է եղել XIV դարից՝ Միրզա, Միրզո ձևերով։ Այժմ մոռա...

  Առաքել 

  Առաքել անվան բացատրությունը   Առաքել անունը առաջացել է գրաբար առաքեալ բառից է (եա > ե հնչյունափոխությամբ)։ Նշանակում է «ուղարկված»,«պատգամավոր», «դես...

  Կիրակոս

  Կիրակոս անվան բացատրությունը   Կիրակոս անունը ծագել է հունարեն Kuriakos անունից, որ նշանակում է տերունական։ Ավելի հին տառադարձություն է Կյուրակոս՝ Կիւրակոս, բայց տեղի է ունեցել հնչյ...

  Կյուրեղ

  Կյուրեղ անվան բացատրությունը   Կյուրեղ անունը առաջացել է հունարեն՝ Kurillos, լատիներեն՝ Cyrillus, ռուսերեն՝ Кирилл անունից։ Նշանակում է տիրուկ։ Այժմ համեմատաբար քիչ է գործածական։ Կան Կ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: