• 14 հունիս, 2024

  Անուններ սկսվող Ց տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Արական
  4. Ց


  Արական անուններ

  Իգական անուններ

  Այլ անուններ

  Թահմազ

  Թահմազ անվան բացատրությունը   Թահմազ անունը առաջացել է պարսկերեն tahmasp բառից։ Կազմված է զենդերեն takhma՝ ուժեղ և պարսկերեն aspa՝ ձի բառերից։ Նշանակում է ուժեղ ձի։ Այսօր էլ գործածական...

  Աթանաս

  Աթանաս անվան նշանակությունը   Աթանաս անունը հունարեն Athanasios, լատիներեն Athanasius, ռուսերեն Афинасий անունն է, որ նշանակում է «անմահ»։ Կազմված է  a ժխտական ածանցով և thanat...

  Թեոդոս

  Թեոդոս անվան բացատրությունը   Թեոդոս անունը ծագել է հունական Тheodosios անունից։ Նշանակում է աստվածատուր։ Այժմ էլ գործածական է հայերի մեջ։

  Լորիկ

  Լորիկ անվան բացատրությունը   Լորիկ անունը առաջացել է հայերեն լոր բառից՝ իկ փաղաքշական ածանցով՝ ինչպես Դոխիկ, Արծվիկ անունները։ Ակնարկում է անունը կրողի անմեղությունը, հեզությունը, քնքշու...

  Պատվական

  Պատվական անվան բացատրությունը   Պատվական անունը առաջացել է հայերեն պատվական բառից։ Այն նշանակում է ընտիր, ազնիվ, փառավոր։ Հիշվում է XIII դարից։ Այժմ էլ գործածական անուն է։ Այստեղից...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: