• 17 հուլիս, 2024

  Այլ անուններ

  Ժորժ

  Ժորժ անվան բացատրությունը   Ժորժ անունը ֆրանսիական George անունն է։ Այն հունական ծագում ունի։

  Փառնավազ

  Փառնավազ անվան բացատրությունը   Փառնավազ անունը առաջացել է հին պարսկերեն parnabuza բարդ բառից։ Այն ստուգաբանվում է փառավոր բազկով։ Հայերի մեջ այս անունը գործածական է մեր թվականությունից...

  Ներսեհ

  Ներսեհ անվան բացատրությունը   Ներսեհ անունը առաջացել է պահլավերեն Nerseh անունից։ Հայերի մեջ տարածված է եղել հնագույն ժամանակներից մինչև IX դարը։ Սրանից ունենք նաև բարդ անուններ՝ Միհրնե...

  Զալիբեգ, Զալիբեկ

  Զալիբեգ, Զալիբեկ անվան բացատրությունը   Զալիբեգ, Զաիբեկ անունը առաջացել է հին պարսկերեն zal՝ ալեհեր և թուրքերեն beg՝ իշխան բառերից։ Թարգմանաբար նշանակում է ծերունի իշխան։ Ունե...

  Բեգլար

  Բեգլար անվան բացատրությունը   Բեգլար անունը թուրքերեն Begler անձնանունն է, որ փաստորեն beg «իշխան» բառի հոգնակին է, նշանակում է «բեգեր»։ Արևմտահայերի մոտ հան...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: