• 14 հունիս, 2024

  Անուններ սկսվող Ու տառով

  1. Գլխավոր
  2. Անուններ
  3. Իգական
  4. Ու


  Արական անուններ

  Իգական անուններ

  Այլ անուններ

  Արսեն, Արսէն

  Արսեն, Արսէն անվան բացատրությունը   Արսեն, Արսէն անունը առաջացել է հունարեն arsen բառից։ Նշանակում է առնական, ամրակուռ, լատիներեն Arsenius, ֆրանսերեն Arsene, ռուսերեն Арсений և...

  Խանդուխտ

  Խանդուխտ անվան բացատրությունը   Խանդուխտ անունը առաջացել է պարսկերեն khan՝ իշխան և  dukhtar՝ դուստր բառերից։ Նշանակում է խանի դուստր, իշխանազն աղջիկ։ Այժմ սակավ գործածական անուն է ։...

  Ֆահրատ, Ֆարհատ

  Ֆահրատ, Ֆարհատ անվան բացատրությունը   Ֆահրատ, Ֆարհատ անունը առաջացել է պարսկական Farhat անունից, նշանակում է «խելամիտ», «ըմբռնող»։  Հայերի մեջ գործածական է XV դարի...

  Սպիրիդոն

  Սպիրիդոն անվան բացատրությունը   Սպիրիդոն անունը հնում հայերի մեջ գործածական չի եղել։ Հանդիպում ենք անցյալ դարից միայն։ Հ. Աճառյանը համարել է հունական անուն և մեկնել իբրև՝ կողով։ Սակայն...

  Կեկել

  Կեկել անվան բացատրությունը   Կեկել անունը առջացել է վրացերեն կեկելա բառից։ Նշանակում է գեղուհի։ Տարածված անուն էր անցյալ դարում Թիֆլիսի հայերի մեջ։ Սակայն մեզ մոտ հազվագյուտ անուն է։

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: