• 14 հունիս, 2024

  Գայանե, Գայանէ անվան բացատրությունը

   

  Գայանե անունը առաջացել է լատիներեն Gaianus անվան իգական ձևն է։ 

  Հայերի մեջ հնում հայտնի էր այս անունով միայն Գայիանէ կույսը, որի տաճարը մինչև օրս կանգուն է Էջմիածնում։

  Եկել է IV դարից։ 

  Այժմ տարածված անուն է։  

  17716

  Այլ անուններ 1

  Արշավիր

  Արշավիր անվան բացատրությունը   Արշավիր անունը հայկական հնագույն անուններից է։ Ըստ հյուբշմանի նշանակում է տղամարդ, իսկ զենդերեն՝ arsan և vira բառերից։։ Պատահական նմանություն ունի հայ...

  Աթանաս

  Աթանաս անվան նշանակությունը   Աթանաս անունը հունարեն Athanasios, լատիներեն Athanasius, ռուսերեն Афинасий անունն է, որ նշանակում է «անմահ»։ Կազմված է  a ժխտական ածանցով և thanat...

  Անանիա

  Անանիա անվան բացատրությունը   Անանիա անունը առաջացել է եբրայերեն xananyah` «աստվածաշնորհ» բառից: Հայերը վերցրել են ասորերեն Anania անունից, որ նշանակում է «շնոր»,...

  Ռազմուհի

  Ռազմուհի  անվան բացատրությունը   Ռազմուհի անունը ուհի իգական ածանցով ստեղծվել է վերջերս՝ որպես Ռազմիկ անվան իգական։ Սակավ գործածական անուն է։

  Բաբիկ

  Բաբիկ անվան բացատրությունը   Բաբիկ անունը առաջացել է պարսկերեն Bab (հայր) անվան փաղաքշական ձևն է, նշանակում է «հայրիկ»։ Այժմ սակավ գործածվող անուն է։ Կա Բաբիկյան ազ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: