• 14 հունիս, 2024

  Ամիրխան անվան բացատրությունը

   

  Ամիրխան անունը առաջացել է արաբերեն amir «իշխան», «Հրամայող» և պարս. Xhan  բառերից:

  Հայերն այս անունը գործածել են միջին դարերից (XII դ.)։ Այժմ գրեթե չենք հանդիպում:

  Սրանից ունենք Ամիրխանյան ազգանունը:

  1818

  Այլ անուններ 1

  Սեյրան

  Սեյրան անվան բացատրությունը   Սեյրան անունը առաջացել է թուրքերեն seyir՝ նայել, զննել, տեսնել բառերից։ Նշանակում է զվարճավայր, զբոսատեղի, հանդես։ Որպես անձնանուն հնում եղել է միայն արևմտ...

  Ղադիֆ

  Ղադիֆ անվան բացատրությունը   Ղադիֆ անունը առաջացել է թուրքերեն qadife բառից, որ նշանակում է «թավիշ»։ Գործածական էր անցյալ դարում (մանավանդ արևմտահայերի մոտ)։  Այժմ...

  Տիգրան

  Տիգրան անվան բացատրությունը   Տիգրան անունը առաջացել է հին պարսկական Tigrana անունից։ Այս անունով հայտնի են պարսից մի քանի զորավարներ և իշխաններ։ Հայերի մեջ այս անունը գործածական է եղել...

  Թերեզա

  Թերեզա անվան բացատրությունը   Թերեզա անունը առաջացել է հունարեն teresis բառից։ Այն նշանակում է «պահպանություն», «պաշտպանություն»։ Եկել է Եվրոպական գրականության ազ...

  Բաբախան

  Բաբախան անվան բացատրությունը   Բաբախան անունը առաջացել է թուրքերեն baba և պարսկերեն khan բառերից։ Բառացի նշանակում է «հայր իշան»։ Այժմ այս անունն այլևս գործածական չէ, մնացել...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: