• 13 հունիս, 2024
   Որսորդ նապաստակը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Որսորդ նապաստակը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Զանազան
  Տեսակ գազան
  Մի օր արջին
  Դաշտի միջին
  Կալմեջ արին, խեղդոտեցին
  Ու բաժանել սկսեցին:
  Նապաստակն էլ դրանց միջից,
  Քաշեց արջի մի ականջից:

   

  - Սրա՛ն մտիկ,
  Է՞ս ինչ, Շլդիկ,
  Դո՞ւ որտեղից մեր մեջ ընկար,
  Որս անելիս հետքդ չկար:

   

  - Է՜, եղբայրներ, զարթնե՛ք քնից…
  Բա ո՞վ էր, ո՞վ`
  Արջին զոռով
  Սարից, ձորից,
  Խոր անտառից
  Հանեց, գցեց ձեր ճանկերը.
  Էն ես չէի՞ ձեր ընկերը, -
  Պատասխանեց նապաստակը,
  Կես ականջը թաթի տակը:
  Սուտ պարծանքը անվիճելի
  Թվաց խմբին շատ հաճելի,
  Ուստի տվին իր պահանջը`
  Թաթի տակի կես ականջը:

   

   

  Կապիկն ու հայելին - Աթաբեկ Խնկոյան

  Կապիկն ու հայելին - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Ագռավն ու աղվեսը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ագռավն ու աղվեսը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել