• 14 հունիս, 2024

  Օվսաննա անվան նշանակությունը

   

  Օվսաննա անունը եբրայերեն Hosea (Օվսե, Ովսէ) անվան իգականն է, որ նշանակում է «օրհներգություն»։

  Հայերի մեջ տարածվել է «Աստվածաշնչից»։ 

  Այժմ ավելի հաճախ հանդիպում ենք Օսաննա ձևով։ Կրճատ տարբերակն է՝ Օսան։ 

  Օվսաննա անվան նշանակությունը,Օսան, Osan, Ovsanna

  10025

  Այլ անուններ 1

  Էլյա

  Էլյա անվան բացատրությունը   Էլյա անունը եկել է ռուսերենի միջոցով, Էլվիրա անվան կրճատ ձևն է, որ գործածական է իբրև անկախ անձնանուն։ 

  Թահմազ

  Թահմազ անվան բացատրությունը   Թահմազ անունը առաջացել է պարսկերեն tahmasp բառից։ Կազմված է զենդերեն takhma՝ ուժեղ և պարսկերեն aspa՝ ձի բառերից։ Նշանակում է ուժեղ ձի։ Այսօր էլ գործածական...

  Սոֆյա

  Սոֆյա անվան բացատրությունը   Սոֆյա անունը առաջացել է հուներեն safia բառից։ Գործածակն է նաև Սոֆիա ձևով։ Ստուգաբանվում է «իմաստություն»։ Իբրև իգական անձնանուն հայերի մեջ...

  Սիրակ, Սիրաք 

  Սիրակ, Սիրաք  անվան բացատրությունը   Սիրակ, Սիրաք  անունը առաջացել է հայերեն սէր բառի հնչյունափոխված (սէր›սիր) ձևից՝ ակ ածանցով։ Սէր բառից ունենք նաև իգական ան...

  Խիկար

  Խիկար անվան բացատրությունը   Խիկար անունը գալիս է իմաստուն Խիկարի անունից։ Մեզ մոտ երևում է հաճախ նաև որպես հասարակ անուն՝ իմաստուն նշանակությամբ։ Միջին դարերում տարածվել է նաև որպ...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: