• 14 հուլիս, 2024

  Ղարիբ անվան բացատրությունը

   

  Ղարիբ անունը առաջացել է արաբերեն garib բառից։

  Նշանակում է պանդուխտ, օտարական, վտարանդի։

  Շատ տարածված է Ղարիբյան ազգանունը։ 

  1009

  Այլ անուններ 1

  Նազեր

  Նազեր անվան բացատրությունը   Նազեր անունը հայերեն նազ բառի հոգնակի ձևից։ Նշանակում է «շատ նազ անող»։ Տարածված է մեծ մասամբ գյուղական վայրերում։

  Եզրաս

  Եզրաս անվան բացատրությունը   Եզրաս անունը առաջացել է եբրայերեն Ezra անունից, որ նշանակում է օգնություն (Հյուբշ. 292)։ Հնում գործածական անուն է եղել։ Այժմ հազվադեպ է հանդիպում։  

  Վրեժ

  Վրեժ անվան բացատրությունը   Վրեժ անունը առաջացել է հայերեն վրեժ (վրէժ) բառից։ Կան նաև այս անվան Վրեժուհի, Վրեժիկ ձևերը։ Գործածական են իբրև իգական անուն։ 

  Համեստ

  Համեստ անվան բացատրությունը   Համեստ անունը առաջացել է հայերեն համեստ ածականից։ Նշանակում է պարկեշտ, հեզ, խոհեմ։ Իբրև իգական անուն շատ տարածված է վերջին դարում։ Հետաքրքրական է, որ իգա...

  Ջալալ

  Ջալալ անվան բացատրությունը   Ջալալ անունը առաջացել է արաբերեն Jalal անունից։ Այն նշանակում է մեծություն, վեհություն, փառք։ Հայերի մեջ գործածական անուն է XIII դարից։ Այժմ հազվադեպ ենք հա...

  Վերջինները բլոգից

  Եղեք տեղեկացված

  Ձեր կարծիքը շատ կարևոր է մեզ համար, և Ձեր կողմից առաջադրված ցանկացած հարց, առաջարկ կամ դիտողություն պարտադիր արձագանք կստանա: