• 27 մայիս, 2024
   Ո՞ւր էր ադրբեջանը 4-րդ դարում Hy/En

  Ո՞ւր էր ադրբեջանը 4-րդ դարում Hy/En

   

  Գանձասարի վանք (4-րդ դար) և Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցի (1216-1238)
  Դադիվանք (4-րդ դար) և Կաթողիկե (9-11-րդ դար)
  Ամարասի վանք (4-րդ դար)
  Ծիծեռնավանքի Սուրբ Գևորգ (4-5-րդ դար)
  Գտչավանք (4-13-րդ դար)
  Եղիշե Առաքյալի վանք (Ջրվշտիկ) (5-րդ դար), Մատաղիս
  Վանքասարի Սպիտակ խաչ (5-րդ դար)
  Դիզափայտի Կատարո վանք և Սուրբ Աստվածածին (5-րդ դար)
  Հացի Բռի եղցի (7-17 դար)
  Մոխրենիսի Օխտը դռնե վանք (7-17-րդ դար)
  Քոլատակի Սուրբ Հակոբավանք (9-րդ դար)
  Ցորի Սուրբ Ամենափրկիչ (9-րդ դար)
  Ծմակահողի Սուրբ Ստեփանոս (9-10-րդ դար)
  Հադրութի Վանք գյուղի Սպիտակ խաչ վանք (10-րդ դար)
  Ճարտարի Եղիշա Կուսի անապատ (12-րդ տուր)
  Ճանկաթաղի Սուրբ Գևորգ (12-րդ դար)
  Խոթավանք (12-13-րդ դար)
  Քարվաճառի Սուրբ Աստվածածին կուսանաց անապատ (12-13-րդ դար)
  Պողոսագոմերի Սուրբ Ամենափրկիչ (12-13-րդ դար)
  Մսմնայի Շոշկավանք Սուրբ Աստվածածին (13-րդ դար)
  Հոռեկա վանք (13-րդ դար)
  Կավաքավանք (14-րդ դար)
  Ավետարանոց Սուրբ Գայանե կուսանաց անապատ (1616)
  Հադրութի Սուրբ Հարություն (1621)
  Փիրումաշեն (1641)
  Ավետարանոցի Սուրբ Աստվածածին (1651)
  Խաչմաչի Սուրբ Ստեփանոս (1654)
  Շոշի Նոր եկեղեցի (1655)
  Բերդաձորի Սուրբ Պանդալեոն (Պարին Պիժ) (1658)
  Մոշխմհատի Ղևոնդյանց անապատ (1658)
  Հակի Սուրբ Մինաս (1673)
  Հերհերի Սուրբ Գրիգորիս եկեղեցի (1676)
  Ծակուռիի Ծաղկավանքի Սուրբ Աստվածածին (1682)
  Երիցմանկանց վանք (1691)
  Քաշունիքի Մասրիկ եկեղեցի (1694)
  Անապատ Սուրբ Ամենափրկիչ (Նապատ) (17-րդ դար)
  Հոչանց Սուրբ Ստեփանոս (17-րդ դար)
  Բովուրխանի վանքային համալիր (17-րդ դար)
  Տողի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ (1736)
  Խնածախի Սուրբ Աստվածածին (1740)
  Պադարայի Սուրբ Ստեփանոս (18-րդ դար)
  Մուշկապատի Սուրբ Աստվածածին (18-րդ դար)
  Դաշուշենի Սուրբ Աստվածածին (1843)
  Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ (1847)
  Ննգիի Սուրբ Աստվածածին (1853)
  Մարտակերտի Սուրբ Հովհաննես Կարապետ (1857)
  Այգեստանի Սուրբ Աստվածածին (1860)
  Քարին Տակի Սուրբ Աստվածածին (1862)
  Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ (1868-1887)
  Աշանի Սուրբ Աստվածածին (1896)
  Աստղաշենի Սուրբ Գևորգ (1898)
  Մատաղիսի Սուրբ Գևորգ (1898)

   

  Gandzasar Monastery (4th century) և St. John the Baptist Church (1216-1238)
  Dadivank (4th century) և Katoghike (9-11th century)
  Amaras Monastery (4th century)
  St. George of Tsitsernavank (4-5th century)
  Gtchavank (4th-13th century)
  Yeghishe Apostle Monastery (Jrvshtik) (5th century), Mataghis
  White Cross of Vankasar (5th century)
  Dizapayt Kataro Monastery և Surb Astvatsatsin (5th century)
  Bread Eat (7-17 centuries)
  Mokhrenis Okht door monastery (7-17th century)
  St. Hakob Monastery of Kolatak (9th century)
  Jori the Holy Savior (9th century)
  St. Stepanos of Tsmakahogh (9-10th century)
  Spitak Khach Monastery, Vank village, Hadrut (10th century)
  Chartar Yeghisha Kus Desert (12th round)
  St. George of Chankatagh (12th century)
  Khotavank (12th-13th century)
  Karvachar Surb Astvatsatsin virgin desert (12-13th century)
  Holy Savior of the Stables (12-13th century)
  Shoshkavank Msmna Surb Astvatsatsin (13th century)
  Horeka Monastery (13th century)
  Kavakavank (14th century)
  Gospel of St. Gayane the Virgin in the Desert (1616)
  Holy Resurrection of Hadrut (1621)
  Pirumashen (1641)
  Holy Mother of God of the Gospel (1651)
  St. Stephen of the Cross (1654)
  Shoshi New Church (1655)
  Holy Pandaleon of Berdadzor (Paris Pigeon) (1658)
  Ghondiants desert of Moshkhmhat (1658)
  Haki St. Minas (1673)
  Church of St. Gregory of Herher (1676)
  Surb Astvatsatsin of Tsaghkavan Monastery in Tsakuri (1682)
  Yeritsmankants Monastery (1691)
  Masrik Church of Kashunik (1694)
  Desert Holy Savior (Napat) (17th century)
  Hochants St. Stepanos (17th century)
  Bovurkhan monastery complex (17th century)
  St. John the Baptist of Togh (1736)
  Holy Virgin of Khnatsakh (1740)
  St. Stephen of Padara (18th century)
  Holy Mother of God of Mushkapat (18th century)
  Holy Mother of God of Dashushen (1843)
  St. John the Baptist of Shushi (1847)
  The Holy Virgin of Nngi (1853)
  St. John Garabed of Martakert (1857)
  Holy Mother of God of Aygestan (1860)
  The Holy Virgin Under the Stone (1862)
  Holy Savior of Shushi (1868-1887)
  Holy Mother of God of Ashan (1896)
  Holy Carpet of Astghashen (1898)
  St. George of Mataghis (1898)

  Մեծ Հայք, Տիգրան Մեծ 95-55թթ մ․թ․ա․

  Մեծ Հայք, Տիգրան Մեծ 95-55թթ մ․թ․ա․

  Նախորդը

  Гандзасар (2 часть)

  Гандзасар (2 часть)

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել