• 13 հունիս, 2024
   Ուռենու հյուրերը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Ուռենու հյուրերը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Գյուղին մոտիկ
  Բլրի լանջից
  Զուլալ աղբյուր է բխում,
  Գլգլալով
  Ու խնդալից
  Դեպ ստորոտ
  Շտապում։

   

  Այդ աղբյուրի
  Ակունքի մոտ
  Մի դարավոր ուռենի
  Զարդարել է
  Լանջը քարոտ,
  Քնքուշ, անուշ
  Հով ունի։

   

  Եվ կեսօրվա
  Տաք ու տոթին,
  Իր սիրունիկ գառներով
  Մոտ է գալիս
  Այն աղբյուրին
  Գառնարածը
  Շտապով։

  Մեր գետը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Մեր գետը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Նախորդը

  Անտառը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Անտառը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել