• 14 հուլիս, 2024
   Անտառը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Անտառը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Անտառի պես պճնասեր
  Էլ ուրիշը կլինի՞.
  Ունի սիրուն հագուստներ
  Եվ զարդարանք գեղանի։
  Մեկ էլ տեսար նա կանաչ
  Շորեր հագած, զարդարուն,
  Օրորվում է ձախ ու աջ,
  Ուրախ երգում ու պարում։
  Մեկ էլ դեղին շոր հագած,
  Տեղ-տեղ կարմիր ու նախշուն,
  Ապա մերկ ու գլխաբաց,
  Տրտնջում է, հառաչում։
  Մեկ էլ տեսար՝ շիփ-շիտակ
  Կանգնեց, հագավ ճերմակ շոր,
  Կախեց փայլուն գինդ, մանյակ,
  Կանգնեց անշարժ ու մոլոր։
  Եվ ողջ տարին պճնասեր,
  Սիրուն անտառը այսպես
  Փոփոխում է բյուր շորեր
  Ու զարդարանքը պես-պես։

  Ուռենու հյուրերը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Ուռենու հյուրերը - Հայրապետ Հայրապետյան

  Նախորդը

  Սիրուն գիշեր - Հայրապետ Հայրապետյան

  Սիրուն գիշեր - Հայրապետ Հայրապետյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել