• 13 հունիս, 2024
   Վարդան Այգեկցի – Առյուծը, գայլը և աղվեսը (առակ)

  Վարդան Այգեկցի – Առյուծը, գայլը և աղվեսը (առակ)

  Առյուծը, գայլը և աղվեսն եղբայր եղան և որսի ելան։ Գտան մի խոյ, մի մաքի, և մի գառ։ Ճաշի ժամին առյուծն ասաց գայլին, թե բաժանիր մեր մեջ այդ որսը։
  Գայլն ասաց,

  — Ո՛վ թագավոր, աստված արդեն բաժանել է՝ խոյը քեզ, մաքին ինձ և գառն աղվեսին։

  Առյուծը բարկանալով, ապտակ զարկեց գայլի ծնոտին։ Գայլի աչքերը դուրս թռան, և նա նստեց և դառն լաց եղավ։

  Առյուծն ասաց աղվեսին, թե բաժանիր ոչխարները մեր մեջ։

  Աղվեսն ասաց.

  — Ո՛վ թագավոր, աստված արդեն բաժանել է․ խոյը քեզ՝ ճաշին, մաքին քեզ՝ հրամենքին, գառը քեզ՝ ընթրիքին։

  Եվ առյուծն ասաց.

  — Ո՛վ խորամանկ աղվես, քեզ ո՞վ սովորեցրեց այդպես ճիշտ բաժանել։

  Եվ աղվեսն ասաց.

  — Ինձ սովորեցրին գայլի աչքերը, որ դուրս թռան։

  Վարդան Այգեկցի – Առյուծն ու աղվեսը (առակ)

  Վարդան Այգեկցի – Առյուծն ու աղվեսը (առակ)

  Նախորդը

  Վարդան Այգեկցի – Գինի (առակներ)

  Վարդան Այգեկցի – Գինի (առակներ)

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել