• 22 հունիս, 2024
   Ի՞նչ թռչուններ են - Հայրապետ Հայրապետյան

  Ի՞նչ թռչուններ են - Հայրապետ Հայրապետյան

  * * *
  Մի թռչուն կա պստլիկ,
  Մարմին ունի կլորիկ,
  Կտուցը կարճ ու հաստլիկ,
  Ճկճկում է սիրունիկ։

  * * *
  Մի թռչուն կա պուրակում,
  Ինքը պստիկ, մոխրագույն,
  Քիչ ենք տեսնում մենք նրան,
  Բայց երգերն են աննման։

  * * *
  Մի թռչուն կա շուտ չվող,
  Ցանկալի գարուն բերող,
  Որս է անում թռչելով,
  Բույնը շինում մարդկանց քով։

  * * *
  Մի թռչուն կա կչկչան,
  Պոչը երկար, տմբտմբան,
  Թե վարժեցնեք դուք նրան,
  Կխոսի մարդու նման։

  * * *
  Ցերեկով նա կույր է, կույր,
  Ձայն է հանում միշտ տխուր,
  Որս է անում գիշերով,
  Իր սոսկալի ճանկերով։

  * * *
  Մի թռչուն կա հավի չափ,
  Սիրած տեղն է լեռ, քարափ,
  Համեղ միս է տալիս մեզ,
  Լավ է երգում նա այնպե՜ս...

  * * *
  Մի թռչուն կա կռավան,
  Զգույշ է գողի նման,
  Գիշատիչ է անկշտում,
  Մարդիկ նրան չեն սիրում։

  * * *
  Մի թռչուն կա սպիտակ,
  Վիզը երկար ու բարակ,
  Ոտները ձիգ, այլանդակ,
  Թռիչք ունի համարձակ։

  * * *
  Մի թռչուն կա հորթի պես,
  Ոտներ ունի գազ ու կես,
  Անապատում արևկեզ
  Վազ է տալիս ձիու պես։

  Ճանաչո՞ւմ եք մեզ - Հայրապետ Հայրապետյան

  Ճանաչո՞ւմ եք մեզ - Հայրապետ Հայրապետյան

  Նախորդը

  Ծիլի բո՛մ - Հայրապետ Հայրապետյան

  Ծիլի բո՛մ - Հայրապետ Հայրապետյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել