• 12 հուլիս, 2024
   Հիվանդ եղջերուն - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հիվանդ եղջերուն - Աթաբեկ Խնկոյան

  Թավ անտառում,
  Իր խոր այրում
  Հիվանդացավ մի եղջերու:
  Եղջերուներ՝ էգ թե արու,
  Խիստ կարեկից
  Դուռ ու դրկից,
  Հորքուր, մորքուր
  Հեզահամբույր,
  Գորովագութ,
  Սկսեցին մի ելումուտ.
  Եկան հանդես,
  Հիվանդատես,
  Եվ խնամիչ,
  Եվ սփոփիչ:
  Հետևանքը՝ հիմա տես ինչ.
  Գալ - գնալով այնքան բերան՝
  Խեղճի պաշարն այնպես կերան,
  Որ նախ այրը մնաց դատարկ,
  Հենց թափ տված մի ալրապարկ:
  Հետո որտեղ ոտ կոխեցին,
  Չոր կրծեցին
  Անցած ճամփին՝ կանաչ, թուփ, ծառ,
  Մինչև վերջին փուշն և մացառ:
  Երբ ամեն ինչ չոր - չորացավ,
  Շրջապատում վերջ - վերջացավ,
  Խեղճ եղջերվին,
  Լավի լավին,
  Էն անմեղին,
  Մեջքը հողին,
  Դունչը կողին,
  Սոված թողին:
  Իրենք փախան, փախան անհետ,
  Անվերադարձ, էլ չեկան ետ:
  Կես ամիսն էլ չլրացավ,
  Ցավի վրա եկավ նոր ցավ:
  Երբ չմնաց ուտելու բան,
  Փրկիչ սովը չոքեց դռան:
  Ու ձայն տվավ, - Այ, ջա՜ն - ջանի՛կ,
  Զահել - ջիվան ի՛մ ջեյրանիկ,
  Գետնին գերի,
  Վե՜ր կաց, արի,
  Ու թաքնվիր,
  Ա՜յ գալիս են հոքիր... մոքիր...
  Խեղճ եղջերուն,
  Երբ չլսեց անուն - անուն,
  Որ չտեսնի երես - երես
  Էլ նրանց պես
  Հոքիր, մոքիր հիվանդատես,
  Հոքիր, մոքիր՝ աչերը խուփ,
  Սիրով փարվեց սովին ընդհուպ:

   

  Փայտահատն ու մահը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Փայտահատն ու մահը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Քամին ու մարագը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Քամին ու մարագը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել