• 17 հուլիս, 2024
   Գյուղացին ու ծառը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գյուղացին ու ծառը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Փայտահատ Մոսին՝
  Կացինը ուսին,
  Մտավ անտառ:

   

  Հո՛գիս, - ասավ նրան մի ծառ, -
  Դալար մնան քո կռները,
  Կացինըդ ա՛ռ, էս ծառերը
  Իմ բոլորից ջարդի՛ր զատ - զատ.
  Ինձ չեն թողնում բուսնեմ ազատ.
  Տես՝ կապել են գլխիս կամար.
  Արև չկա խեղճիս համար,
  Էս մթան մեջ խոնավ, նեխված,
  Արմատներիս տեղը նեղված,
  Ինչպե՞ս կարող եմ զորանալ,
  Շրջակայքի զարդը դառնալ:

   

  Կացինն առավ փայտահատ Մոսին,
  Հա՛ էս ծառին, հա՛ էն մյուսին,
  Ծառի շուրջը լայն ու արձակ
  Մի տեղ բացեց, շատ ընդարձակ:
  Բայց խնդումը շատ չտևեց.
  Էն լավ օրին վատն հետևեց.
  Հա՛ արևը ծառը մրկեց,
  Հա՛ կարկուտը ճյուղքին զարկեց,
  Ու մի օր էլ քամին սաստիկ
  Կոտրեց ծառը չարաբաստիկ:

   

  Արմատներն ու տերևները - Աթաբեկ Խնկոյան

  Արմատներն ու տերևները - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Քամին ու մժեղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Քամին ու մժեղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել