• 13 հունիս, 2024
   Դու կգաս ու կրկին հեքիաթով կդյութես - Վահան Տերյան

  Դու կգաս ու կրկին հեքիաթով կդյութես - Վահան Տերյան

  Դու կգաս ու կրկին հեքիաթով կըդյութես,
  Լուսերես կըցրես մառախուղն իմ հոգու,
  Ոսկեշող հայացքով և քնքուշ խոսքերով, որ գիտես միայն դու։

  Կըփարվես մեղմորեն, կըփռես, կըվառես անթառամ՝
  Կուսական աշխարհիդ ծաղիկներն անծանոթ,
  Կընստենք իրար մոտ, և հեռու կլինի առօրյան միաձայն ու աղոտ։

  Սև թախիծն՝ իմ սրտից, մութ խոհերն իմ հոգուց կըգնան
  Լույսիդ դեմ կըցրվեն ըստվերները մռայլ,
  Տառապանքը քեզ հետ՝ քաղցր հուշ, և խոսքերը խորհուրդ կըդառնան, կըհագնեն ուրիշ փայլ։

  Մթագին գիշերում, աշխարհում մթամած, խավարում,
  Կըվառենք չմեռնող, չմարող կըրակը մեր հոգու,
  Մեր ողջույնը սիրով կընետենք և՛ մարդկանց, և՛ երկրին, և՛ հեռուն՝ ես ու դուն։

   

  Է՜յ, ջան - հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես - Ավետիք Իսահակյան

  Է՜յ, ջան - հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես - Ավետիք Իսահակյան

  Նախորդը

  Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ - Ավետիք Իսահակյան

  Ա՜խ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ - Ավետիք Իսահակյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել