• 27 մայիս, 2024
   Ագուլիս, Բովանդակություն

  Ագուլիս, Բովանդակություն

  • Մուտք
  • Նախագիտելիք
  • Հուշարձաններ՝
  • Ամենափրկիչ կամ Կումսի մատուռ
  • Ս․Թովմա վանք
  • Ս․Ստեփանոս եկեղեցի
  • Ս․Շմավոն եկեղեցի
  • Ս․Հովհաննես-Մկրտիչ եկեղեցի
  • Ս․Հակոբ-Հայրապետ եկեղեցի
  • Ս․Մեծ Աստվածածին կամ Ս․Աստվածածնի Մեծ անապատ
  • Ստորին կամ Դաշտ Ագուլիսի ս․Նշան կամ Ամարաին եկեղեցին
  • Ս․Ստեփանոս կամ Ս․Երրորդություն եկեղեցի
  • Ս․Մինաս եկեղեցի
  • Ժողովրդական բնակելի տներ, աղբյուրներ
  • Դպրոցներ, գրչօջախներ
  • Թատրոն և երաժշտություն
  • Ագուլիսի վիմագրական ժառանգությունը

   

  Նախագիտելիք, Ագուլիս

  Նախագիտելիք, Ագուլիս

  Նախորդը

  Մեկնաբանել