• 22 հունիս, 2024
   Ոսկե ձվիկը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ոսկե ձվիկը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Պապի, տատի չալ հավիկը
  Ածեց ոսկե մի ձվիկ.
  Տո՜ւր որ տվեց Պապիկը,
  Բայց չկոտրեց ձվիկը.
  Տո՜ւր որ տվեց Տատիկը,
  Բայց չկոտրեց ձվիկը.
  Մին էլ վազեց մկնիկը,
  Պոչահարեց ձվիկը,
  Ձվիկն ընկավ կոտրվեց:
  Լաց է լինում Պապիկը,
  Լաց է լինում Տատիկը,
  Կըռկըռում է հավիկը.
  - Մի՜ լար, Պապի՜կ,
  Մի՜ լար, Տատի՜կ,
  Նորից կածեմ ես մի ձվիկ.
  Ձվիկ, ձվիկ,
  Ձվեղեն,
  Էլ չի լինի ոսկեղեն:

  Գիրք - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գիրք - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Գորտերի խաղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գորտերի խաղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել