• 22 հունիս, 2024
   Պապն ու շաղգամը - Խնկո Ապեր

  Պապն ու շաղգամը - Խնկո Ապեր

   

  Դռան առաջ մի անգամ

  Պապը ցանեց մի շաղգամ:

  Շաղգամն աճեց,

  Մեծացավ.

  Պապը քաշեց, քաշքշեց,

  Շաղգամն հողից

  Չհանեց:

   

  Պապը կանչեց

  Տատիկին.

  Տատը` պապից,

  Պապը` շաղգամից.

  Հա՛ քաշեցին,

  Քաշքշեցին,

  Շաղգամը հողից

  Չհանեցին:

   

  Տատը կանչեց

  Թոռնիկին,

  Թոռը` տատից,

  Տատը` պապից,

  Պապը` շաղգամից.

  Հա՛ քաշեցին,

  Քաշքշեցին,

  Շաղգամը հողից

  Չհանեցին:

   

  Թոռը կանչեց շնիկին.

  Շունը` թոռից,

  Թոռը` տատից,

  Տատը` պապից,

  Պապը` շաղգամից.

  Հա՛ քաշեցին, քաշքշեցին,

  Շաղգամը հողից

  Չհանեցին:

   

  Շունը կանչեց

  Փիսոյին. 

  Փիսոն` շնից,

  Շունը` թոռից,

  Թոռը` տատից,

  Տատը` պապից,

  Պապը` շաղգամից.

  Հա՛ քաշեցին,

  Քաշքշեցին,

  Շաղգամը հողից չհանեցին:

   

  Փիսոն կանչեց

  Մկնիկին.

  Մուկը` փիսոյից,

  Փիսոն` շնից,

  Շունը` թոռից,

  Թոռը` տատից,

  Տատը` պապից,

  Պապը` շաղգամից.

  Որ քաշեցին, քաշքշեցին,

  Շաղգամը հողից

  Հանեցի՜ն:

  Արմավիրի 6-րդ վաշտը

  Արմավիրի 6-րդ վաշտը

  Նախորդը

  Հայաստան ասելիս

  Հայաստան ասելիս

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել