• 17 հուլիս, 2024
   Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  Մխիթար Գոշ` Առակներ 1-10

  1.

  Մի անգամ աստղերը հավաքվեցին իմի, և նրանցից ամենածերերն ասացին.

  Մենք բազում ենք ու շատ: Ուրեմն ինչո՞ւ չենք կարողանում լուսավորել ցերեկն ու գիշերը արեգակի ու լուսնի նման:

  -Որովհետև միաբանությամբ չենք վարվում,- պատասխանեց մեկը:

  Եվ որոշեցին նախ հալածել ու փախցնել արեգակին. բայց երբ լուսինը ծագեց, հաղթվելով նրանից՝ աստղերն ասացին.

  -Եթե մենք լուսնի լույսից այսպես աղոտացանք, ապա ի՞նչ կլինենք, երբ արևը ծագի:

  Զղջացին աստղերը և խոստովանեցին իրենց պարտությունը:  

   

  2.

  Մի անմիտ մարդ հունապի ծառը դժնիկ կարծելով՝ հարված տվեց նրան:

  Ծառը զայրացավ և ասաց.

  -Ո՛վ անագորույն, ծառը իր պտղից պետք է ճանաչել և ոչ թե տեսքից:  

   

  3.

  Նռնենին և թզենին միմյանց հետ սեր անել կամեցան և քաղցրությամբ համեմատվեցին. բայց նռան թթվայնությունից խորշեց թզենին, և լուծվեց նրանց դաշինքը:    

   

  4.

  Ծովի գորտերը խորհուրդ անելով՝ ասացին.

  -Ինչու ենք դեղնած ու փորներս ուռած խեղդվում ջրի մեջ, դուրս գանք ցամաք և կյանք վարենք, ինչպես ուրիշները:

  Մի ծեր գորտ ասաց.

  -Հայրս պատվիրել է ինձ, որ ծովի ապաստանը չթողնեմ, որովհետև բնությամբ վախկոտ ենք.

  Գուցե դուրս գանք ու վախենալով ետ դառնանք և մեր վախկոտությունն ուրիշներին հայտնի դարձնենք:

  Բայց գորտերը չլսեցին ծերունուն ու դուրս եկան, սակայն ոտնաձայն լսելով՝ փախան իսկույն ու ծովը սուզվեցին դարձյալ:  

   

  5.

  Առյուծի ոտքը կոտրվեց. Նա սկսեց տրտնջալ բոլոր կենդանիների վրա և ասաց.

  -Դուք իմ հարկատուներն եք, որովհետև գազանների իշխանն եմ ես, ինչո՞ւ ինձ համար զոհաբերություններ չեք անում, որ առողջանամ:

  -Այն պատճառով,- պատասխանեցին կենդանիները,- որ մենք քեզանից պաշտպանություն չտեսանք ոչ արջի ձեռքից, ոչ գայլի և ոչ էլ այլ գազանների ձեռքից և մինչև անգամ դու ինքդ չխնայեցիր մեզ:

  Մենք աստծուն պետք է զոհաբերություն անենք, որ այդպիսի փորձանքի բերեց քեզ:  

   

  6.

  Իմաստուններից մեկը հարցում արավ ծառերին և ասաց.

  -Ի՞նչն է պատճառը, որ դուք ինչքան բարձրանում եք, այնքան էլ խորը արմատներ եք գցում: Եվ ծառերը այսպես պատասխանեցին.

  -Ինքդ  իմաստուն լինելով, ինչպե՞ս է որ չգիտես, որ մենք չենք կարող այսքան ճյուղեր կրելով մեզ վրա, դիմանալ հողմերի  բռնությանը, եթե  խորը արմատներ չգցենք:

  Տեսնում ես մեր եղբայր հաճարի և փիճի ծառերը, որոնք թեպետ և բազմաճյուղ չեն, բայց դարձյալ քամիններին ընդդիմադրել չեն կարող, որովհետեև խորը արմատներ չունեն:  

   

  7.

  Զատիկի տոնին հավատացյալները հաղորդվելու եկան: Մի հովվի էլ համոզեցին, որ նա ևս հաղորդվի, բայց  հովիվը երբ հաղորդությունը տեսավ, փախավ, ասելով. «Ոչ ճաշ է, որ ուտեմ, և ոչ ընթրիք»:

  Ու չհավանելով՝ թողեց ու գնաց:  

   

  8.

  Ձկներին մեղադրում էր իրենց թագավորը, ասելով, թե ինչու եք ուտում ձեզանից մանր կենդանիներին: Եվ ձկները համարձակվելով ասացին. «Քեզանից ենք սովորում, որովհետև շատերը գալիս են քեզ երկրպագելու, և դու, կուլ տալով նրանց, կերակուր ես դարձնում քեզ համար: Ուստի և մենք քեզանից սովորելով, հանդգնում ենք»:  

   

  9.

  Առյուծը, արջը և գայլը միասին  ասացին մի անգամ.

  -Մենք ինչո՞ւ ենք հում ուտում մեր որսը: Մարդկանցից մեկին բռնենք, որ  իրենց օրենքին համաձայն, կերակուր պատրաստի մեզ համար մեր որսից:

  Եվ  բռնեցին մեկին ու կարգեցին խոհարար:

  Մարդը նեղվելով նրանց ձեռքի տակ մնալուց՝ հնար մտածեց նրանցից ազատվելու:

  Ճեղքեց մի մեծ գերան և նրա ամեն կեղմում սեպեր դնելով, ասաց առյուծին և մյուսներին.

  -Օգնեցեք ինձ ճեղքելու այս փայտը: Դրեք ձեր ձեռքերը ճեղքվածքի մեջ և ձգեցեք: Երբ նրանք դրին ձեռքերը, մարդը դուրս քաշեց սեպերը:

  Գազանները մնացին կաշկանդված: Այդ ժամանակ մարդը կացինն առավ և ասաց.

  -Նախ առյուծից սկսենք:

  Ասաց և ջարդեց բոլորին:  

   

  10.

  Մի անգամ վար անելիս եզը փախավ լծի տակից, բայց մշակը բռնելով նրան՝ կալը բերեց: Այստեղից էլ եզը փախավ: Մշակը բերեց և այս անգամ սայլին լծեց: Սայլից էլ  փախավ: Մշակն ամեն անգամ բերեց շատ բանի լծեց: Վերջապես երբ եզը տեսավ, որ փախուստ տալն անհնար է, հնազանդվեց և թողեց իր փախչելու սովորությունը:

   

  Ասույթներ հայերենի մասին

  Ասույթներ հայերենի մասին

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել