• 17 հուլիս, 2024
   Մոծակի մահը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Մոծակի մահը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ամպից խփեց հուր - կայծակ,
  Կաղնուց ընկավ մի մոծակ:
  Մոծակն ընկավ կաղնու մոտ՝
  Թև ու թիկունք արյունոտ:

   

  Ճանճերն եկան պըզզալով,
  Տըզտըզալով, բըզզալով.
  Եղբոր վրա շատ լացին,
  Աղի արցունք մաղեցին.

   

  Ազիզ ախպեր, քաջ մոծակ,
  Էլ չես թռչի թևարձակ.
  Ա՜խ, խավարի մեր լույսը,
  Կոտրվել է քո ուսը,
  Դու տանջվում ես չարաչար,
  Ափսո՜ս, չունենք ոչ մի ճար:

   

  Մոծակն իրեն հավաքեց,
  Նվաղ ձայնով կտակեց.
  - Իմ քուրիկներ աննման,
  Փորեք դուք ինձ գերեզման,
  Թաղեք կանաչ պուրակում,
  Որտեղ դուք եք նվագում:
  Ամեն ամեն իրիկուն,
  Երբ դուք գնաք դեպի տուն,
  Իմ հորքուրներ, մորքուրներ,
  Ըզբոսասեր քույրիկներ,
  Անցե՜ք, դարձե՜ք իմ մոտով,
  Ինձ հիշեցե՜ք կարոտով:
  Ճանճերը շատ լաց եղան.
  - Մեռավ, - ասին, - քաջ տղան.
  Ոչ թե չնչին մի ձագ էր,
  Այլ մի կտրիճ մոծակ էր:

   

  Երկու աքլոր - Աթաբեկ Խնկոյան

  Երկու աքլոր - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Գորտն ու կովը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գորտն ու կովը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել