• 22 հունիս, 2024
   Գորտերի խաղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Գորտերի խաղը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Լուսնյակ գիշեր...
  Լիճը խաղաղ...
  Ուռած թշեր
  Գորտերի խաղ:
  Գորտի բանակ,
  Գորտի նվագ...
  Սրախոսում...
  Զրախոսում…
  Քեռու մասին
  Էս են ասում.
  - Քեռին մեռել ա՜
  Քեռին մեռել ա՜...
  - Ե՞րբ, ե՞րբ, ե՞րբ, ե՞րբ,
  - Մե - կե - կել օ՜ր, մե - կե - կել օ՜ր։
  Ղո՜րդ, ղո՜րդ, ղո՜րդ, ղո՜րդ:
  Ուռել ա, մեռել ա, լռել ա,
  Կը - կը - կա, մը - կը - կա, մեռել ա,
  Կանչեք տատը գլխին լա...

  Գորտ տատիկը բարկացավ,
  Չուստերն հագավ, վեր կացավ
  Ճմբան ծերին թըփ, թըփ, թըփ,
  Գիժ թոռները չըփ, չըփ, չըփ,
  Տոտ ու տոտիկ չռեցին,
  Ջուրը չընկած՝ լռեցին:

  Ոսկե ձվիկը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Ոսկե ձվիկը - Աթաբեկ Խնկոյան

  Նախորդը

  Սոխակը վանդակում - Աթաբեկ Խնկոյան

  Սոխակը վանդակում - Աթաբեկ Խնկոյան

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել