• 13 հունիս, 2024
   Բալես ունի հնդու-մաթա

  Բալես ունի հնդու-մաթա

  Բալես ունի հնդու-մաթա,

  Ոսկի օրոցք, ատլաս ծածկոցք,

  Պուպու՛շ  դարդար, նըխշուն բալա,

  Պաճիկ կենես… օր-որ, լա, լա,

   

  Նանիկ կենես, նանի՛, դա՛ր-դա՛ր.

  Աչքդ ու ունքըդ- աստղ ու կամար:    

  Ցորեկ եղավ, ոչխարն եկավ,

  Ազիզ բալես քընած մընաց.

   

  Վեր ել, բալա, անուշ ճըղա,

  Տիտիկ արա, ծիծիկ մամա՛,

  Պիծիկ-միծիկ տոտիկ արա՛.

  Հո՛պպա, բալիկ, քունդ անուշ.

  Շաքար ու նու՛շ, թուշդ անուշ:   .

  Արևն իջավ սարի գըլուխն

  Արևն իջավ սարի գըլուխն

  Նախորդը

  Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Ճպուռն ու մրջյունը - Խնկո Ապեր

  Հաջորդը

  Մեկնաբանել